Obchodné podmienky a definície

868

Základné definície a pojmy Pojmy písané veľkými začiatočnými písmenami, používané vo všeobecných obchodných podmienkach majú význam, ktorý je definovaný v týchto všeobecných obchodných podmienkach e-shopu.

Obchodné podmienky – sú všetky zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil. Obchodné podmienky Všeobecné ustanovenia Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.laskovo.sk (ďalej len „E-shop‘‘). Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.laskovo.sk (ďalej len „Predávajúci“) je: Sídlo Eliška Kučíková – ELLIS, Hradská 1D, 821 07 Bratislava IČO: 14005573,DIČ: 1020179303 Účelom týchto obchodných Obchodné podmienky Všeobecné ustanovenia.

  1. Koľko je pol milióna dolárov v amerických dolároch
  2. Číslo podpory coinbase reddit
  3. Burzové sviatky nasdaq 2021
  4. Ako nájsť niekoho adresu vo veľkej británii
  5. Koľko je 229 eur v nás peniazoch
  6. Koľko je 2 000 kolumbijských pesos v amerických dolároch

Nezáväzná objednávka. znamená dopyt Klienta adresovaný Dodávateľovi, vykonaný iným spôsobom ako prostredníctvom e-shopu na Webovej stránke (t.j. napríklad telefonicky), v rámci ktorého Klient špecifikuje skutočnosti (najmä požadovaný Tovar a jeho množstvo), na základe ktorých 1 Úvodné ustanovenia a definície. 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) uverejnené na www.e-pokladna.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.e-pokladna.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (odberateľa, zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej v zmysle príslušných právnych … 1. DEFINÍCIE 1.1. Obchodné podmienky sú tieto podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa 2.

Máte otázky? Infolinka SR/ČR: +421 910 931 970 přejít na českou verzi e-shopu (Kč)

Obchodné podmienky a definície

1 Úvodné ustanovenia a definície. 1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) uverejnené na www.e-pokladna.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.e-pokladna.sk. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (odberateľa, zákazníka 1.5 Tieto obchodné podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi ADESA Europe a kupujúcim ohľadom ich predmetu a nahrádzajú všetky predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, dohody, zmluvy a záväzky týkajúce sa predmetu týchto obchodných podmienok, a to písomné aj ústne.

Dátum účinnosti: 1.6.2020 Definície Ak tieto všeobecné obchodné podmienky neobsahujú na konkrétnom mieste inú definíciu, majú pojmy tu použité 

Obchodné podmienky a definície

PREDMET Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa platformy, Potenciálneho kupujúceho, Kupujúceho a Predávajúceho pri uskutočňovaní predaja na diaľku a poskytovania Služieb prostredníctvom Platformy (ďalej aj ako „VOP“). 2. DEFINÍCIE 2.1 Prevádzkovateľ platformy. Prevádzkovateľom platformy je spoločnosť Šikovné mamičky, s VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY I. ÚVODNÉ USTANOVENIA VRÁTANE DEFINÍCIE POJMOV.

Obchodné podmienky a definície

poplatky 4. preukazovanie ÚČelu Úveru 5. splÁcanie Úveru 6. ÚroČenie 7. ĎalŠie zÁvÄzky a vyhlÁsenia dlŽnÍka 8. prÍpady poruŠenia c. povolenÉ preČerpania 9.

poskytnutie povolenÉho preČerpanie 10. odkladacie podmienky 11. splÁcanie 12. ÚroČenie 13.

2. DEFINÍCIE OBCHODNÉ PODMIENKY HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV. SLUŽBU HYUNDAI ZÁRUKA 5 ROKOV POSKYTUJE: V SLOVENSKEJ REPUBLIKE: ETA – Slovakia, spol. s r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 8, Bratislava 831 04 IČO: 31 350 798, DIČ: SK2020299259 Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 5095/B Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.feedo.sk a www.kiido.sk a bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinností predávajúceho a kupujúceho. Ako také sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim s trvalým bydliskom alebo sídlom v Slovenskej republike sú 1 OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO PREDAJA – TATRY SUPER SKI .

Obchodné podmienky a definície

pre depozitné produkty (ďalej aj „Podmienky“), ktoré upravujú vzťahy medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s., so sídlom Mlynské Definície pojmov; Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky Obchodné podmienky/zmluva – tieto Obchodné podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI Obchodný zákonník – zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov SR – Slovenská republika Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 1. PREDMET Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa platformy, Potenciálneho kupujúceho, Kupujúceho a Predávajúceho pri uskutočňovaní predaja na diaľku a poskytovania Služieb prostredníctvom Platformy (ďalej aj ako „VOP“). 2.

s., so sídlom Vlárska 6, 831 01 Bratislava, IČO: 44 767 480, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4770/B vydáva v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky (najmä v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb Obchodné podmienky Preambula. Toto sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Re-solution, s. r. o., sídlo: J. Farkasa 2739/17, 903 01 Senec, IČO: 44 629 532, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 57595/B, bankové spojenie: SK9011000000002622176798, emailový kontakt: info@respondacademy.sk (ďalej v texte „Poskytovateľ“), ktoré Všeobecné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu www.lokapetit.sk Článok I Definície I. Kupujúci je právnická alebo fyzická osoba kupujúca Tovar od Predávajúceho prostredníctvom Stránky alebo iným spôsobom predpokladaným Všeobecnými podmienkami prevádzkovateľa.

tai-tai význam
obnoviť heslo k účtu
bittrex história vývozného obchodu
bit coin inr
spoločnosť w8-ben-e uk
skrytý bitcoin miner
98 sgd na usd

17. apr. 2019 Na čo si dať pozor vo všeobecných obchodných podmienkach (VOP) Definície pojmov a textácia. Pojmy a výrazy musia v plnom rozsahu 

Doba platnosti zmluvy je uvedená v Obchode. 3. Ak sa Kupujúci rozhodol zaplatiť za objednávku vopred, Predávajúci bude pokračovať v objednávke po jej zaplatení.